Mirisne note za prostorije

Proizvodi:

Airlia
Hotel Clean & Fresh

 


Čulo mirisa je najjače čulo kad se uzme u obzir razvijanje sećanja i odlučnosti u donošenju odluka. Dokazano je da mirisi utiču na:

a. ponašanje
b. naše mišljenje o stvarima i ljudima
c. naš utisak o vremenu

Istraživanja tvrde da prodavci imaju na raspolaganju 2,5 sekunde da prenesu poruku potrošaču, a mirisu je potrebno manje od sekunde da se utisne u potrošačev um.

 


Istraživanja su pokazala da:

mirisi utiču na 75% naših misli

  • 90% ukusa koje percipiramo su proizvod našeg čula mirisa
  • 83% informacija koje ljudi upamte su primljene kroz čulo mirisa
  • 75% osećanja biva izazvano putem čula mirisa
  • 80% muškaraca i 90% žena izjavljuju da mirisi bude sećanja i vode ih ka donošenju emotivnih odluka

 


Obzirom da se 70% kupovine odluči još u radnji, i obzirom da mirisi imaju direktan efekat na osećanja i ostaju utisnuti u sećanju, oni su najjače sredstvo za utiskivanje proizvoda u pamćenje potrošača.